Ngày 02/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0912787311). Loại thiết bị: HDD Hitachi dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0912787311). Loại thiết bị: HDD Hitachi dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

AH

Ngày 02/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hoàng(0912787311). Loại thiết bị: HDD Hitachi dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments