Ngày 02/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Lương(01682305250). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Lương(01682305250). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Luong

Comments

comments