Ngày 02/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiến( 0988166939). Loại thiết bị: WD 2.5, dung lượng 160GB. Tình trạng: Bad nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tiến( 0988166939). Loại thiết bị: WD 2.5, dung lượng 160GB. Tình trạng: Bad nặng.

A.Tieens

Comments

comments