Ngày 02/08/2014, cứu DL thành công cho chị Giang(0982…887). Loại thiết bị: HDD BooxTranscend 500Gb. Tình trạng: Formart.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/08/2014, cứu DL thành công cho chị Giang(0982…887). Loại thiết bị: HDD BooxTranscend 500Gb. Tình trạng: Formart.

20140804_114914

Ngày 02/08/2014, cứu DL thành công cho chị Giang(0982…887). Loại thiết bị: HDD BooxTranscend 500Gb. Tình trạng: Formart.
Rate this post

Comments

comments