Ngày 02/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Cường ( 0913001493). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Bad

Cường Mạnh

WP_20141001_006

Ngày 02/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Cường ( 0913001493). Loại thiết bị: WD 160GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments