Ngày 03/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Tuấn Anh (0984 023 956). Loại thiết bị: Samsung 40GB. Tình trạng: Bad

Cường Mạnh

WP_20141002_001

Ngày 03/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Tuấn Anh (0984 023 956). Loại thiết bị: Samsung 40GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments