Ngày 02/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Phượng (0976265521). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi bó trục motor, không nhận ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Phượng (0976265521). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Lỗi bó trục motor, không nhận ổ.

C.Phượng

Comments

comments