Ngày 02/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho cô Phúc(0987712159). Loại thiết bị: ổ cứng western dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho cô Phúc(0987712159). Loại thiết bị: ổ cứng western dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Cô Phúc

Comments

comments