Ngày 02/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Dương(0932398833). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 02/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Dương(0932398833). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A Dương

Comments

comments