Ngày 03/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Hà(0962819892). Loại thiết bị: ổ cứng WD, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Hà(0962819892). Loại thiết bị: ổ cứng WD, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

CHà

Ngày 03/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Hà(0962819892). Loại thiết bị: ổ cứng WD, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments