Ngày 04/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuyên(01664463671). Loại thiết bị: ổ cứng WD 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuyên(01664463671). Loại thiết bị: ổ cứng WD 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

A Tuyên

Comments

comments