Ngày 03/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Bình(0966999380). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Bình(0966999380). Loại thiết bị: Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

ABinhf

Comments

comments