Ngày 03/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thoan(0982311927). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Thoan(0982311927). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Chị THoan

Comments

comments