Ngày 04/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Việt (0976176626)- KH Lào Cai. Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad sector.

Cường Mạnh

Ngày 04/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Việt (0976176626)- KH Lào Cai. Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad sector.

IMG_2905

Ngày 04/09/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Việt (0976176626)- KH Lào Cai. Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments