Ngày 03/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho Bạn Hoan (0915 450 656). Loại thiết bị: HITACHI 250GB. Tình trạng: Đọc kém

Cường Mạnh

WP_20141002_003

Ngày 03/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho Bạn Hoan (0915 450 656). Loại thiết bị: HITACHI 250GB. Tình trạng: Đọc kém
Rate this post

Comments

comments