Ngày 03/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Nam (0165 262 6666). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Cường Mạnh

WP_20141002_002

Comments

comments