Ngày 03/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Nam (0165 262 6666). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

Cường Mạnh

WP_20141002_002

Ngày 03/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Nam (0165 262 6666). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc
Rate this post

Comments

comments