Ngày 03/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh Hưởng(0913160286). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng: 320GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh Hưởng(0913160286). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng: 320GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.

A.Hưởn

Ngày 03/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho anh Hưởng(0913160286). Loại thiết bị: WD 3.5, dung lượng: 320GB. Tình trạng: Bad, mất phân vùng.
Rate this post

Comments

comments