Ngày 03/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Vân(0904248125). Loại thiết bị: WD 3TB. Tình trạng: Fomat + Ghi đè.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Vân(0904248125). Loại thiết bị: WD 3TB. Tình trạng: Fomat + Ghi đè.

Chị Vân

Ngày 03/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Vân(0904248125). Loại thiết bị: WD 3TB. Tình trạng: Fomat + Ghi đè.
Rate this post

Comments

comments