Ngày 03/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(0983404711). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 500GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 03/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Huy(0983404711). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 500GB. Tình trạng: Bad.

A. Huy

Comments

comments