Ngày 04/9/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Phương Anh (0983040282). Loại thiết bị: ổ cưng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ, không truy cập được dữ liệu.

Cường Mạnh

 

Ngày 04/9/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Phương Anh (0983040282). Loại thiết bị: ổ cưng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ, không truy cập được dữ liệu.

ss80GB

Ngày 04/9/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Phương Anh (0983040282). Loại thiết bị: ổ cưng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ, không truy cập được dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments