Ngày 04/02/2015, Phục hồi dữ liệu thành công cho A.Tân(0168696949).ghost nhầm mất dữ liệu 2 ổ cứng WD 1TB và ổ cứng Seagate 500GB.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/02/2015, Phục hồi dữ liệu thành công cho A.Tân(0168696949).ghost nhầm mất dữ liệu 2 ổ cứng WD 1TB và ổ cứng Seagate 500GB.

10956013_602827093195407_466940158_n

Ngày 04/02/2015, Phục hồi dữ liệu thành công cho A.Tân(0168696949).ghost nhầm mất dữ liệu 2 ổ cứng WD 1TB và ổ cứng Seagate 500GB.
Rate this post

Comments

comments