Ngày 04/08/2014, cứu DL thành công cho a. Hà(0913…550). loại thiết bị: HDD WD 500GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/08/2014, cứu DL thành công cho a. Hà(0913…550). loại thiết bị: HDD WD 500GB. Tình trạng: Bad sector.

20140804_133205

Ngày 04/08/2014, cứu DL thành công cho a. Hà(0913…550). loại thiết bị: HDD WD 500GB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments