Ngày 04/09/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Nam (094578923). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Cường Mạnh

Ngày 04/09/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Nam (094578923). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Dell

Ngày 04/09/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Nam (094578923). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments