Ngày 04/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A. Lâm (0982 349 249). Loại thiết bị: Eserver 73.4 GB. Khách hàng đợi lấy luôn trong ngày.

Cường Mạnh

WP_20141004_001

Comments

comments