Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho chị Quỳnh(0983751296). Loại thiết bị : Seagate 80GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho chị Quỳnh(0983751296). Loại thiết bị : Seagate 80GB. Tình trạng: không nhận.

Chị Quymnhf

Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho chị Quỳnh(0983751296). Loại thiết bị : Seagate 80GB. Tình trạng: không nhận.
Rate this post

Comments

comments