Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho a Dũng(0918638613). Loại thiết bị: Toshiba 640GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho a Dũng(0918638613). Loại thiết bị: Toshiba 640GB. Tình trạng: Không nhận.

D.Dũng

 

Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho a Dũng(0918638613). Loại thiết bị: Toshiba 640GB. Tình trạng: Không nhận.
Rate this post

Comments

comments