Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho a Thắng( 0978715868). Loại thiết bị: Maxtor 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ. KH lấy dữ liệu ngay trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho a Thắng( 0978715868). Loại thiết bị: Maxtor 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ. KH lấy dữ liệu ngay trong ngày.

a Thắng

Ngày 04/11/2014, cứu DL thành công cho a Thắng( 0978715868). Loại thiết bị: Maxtor 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ. KH lấy dữ liệu ngay trong ngày.
Rate this post

Comments

comments