Ngày 04/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng(0975830068). Loại thiết bị: Samsung3.5, dung lượng: 160GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng(0975830068). Loại thiết bị: Samsung3.5, dung lượng: 160GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Dũng

Ngày 04/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng(0975830068). Loại thiết bị: Samsung3.5, dung lượng: 160GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments