Ngày 04/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Dũng(0979685464). Loại thiết bị: Ổ cứng laptop, dung lượng 750GB. Tình trạng: Gộp ổ, mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho A.Dũng(0979685464). Loại thiết bị: Ổ cứng laptop, dung lượng 750GB. Tình trạng: Gộp ổ, mất dữ liệu.

Dũng

Comments

comments