Ngày 04/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải( 0948005503). Loại thiết bị: ổ cứng western dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải( 0948005503). Loại thiết bị: ổ cứng western dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.Hip

Ngày 04/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải( 0948005503). Loại thiết bị: ổ cứng western dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments