Ngày 05/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hệ – KH Hà Tĩnh( 0972949598). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/03/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hệ – KH Hà Tĩnh( 0972949598). Loại thiết bị: Samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Hệ HT

Comments

comments