Ngày 05/07/2014, cứu DL thành công cho chị Giang( 0916…556). Loại thiết bị HDD 3.5WD 250GB. Tình trạng: Lỗi Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/07/2014, cứu DL thành công cho chị Giang( 0916…556). Loại thiết bị HDD 3.5WD 250GB. Tình trạng: Lỗi Format.\

20140707_101610

Comments

comments