Ngày 05/07/2104, cứu DL thành công cho a. Phương( 0989…596). Loại thiết bị HDD 2,5WD 2.0TB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/07/2104, cứu DL thành công cho a. Phương( 0989…596). Loại thiết bị HDD 2,5WD 2.0TB. Tình trạng: Bad sector.

20140707_130510

Comments

comments