Ngày 05/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tài(0968449359). Loại thiết bị : WT 250GB. Tình trạng: Không quay, ko nhận. Dữ liệu được xử lý và bàn giao sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Tài(0968449359). Loại thiết bị : WT 250GB. Tình trạng: Không quay, ko nhận. Dữ liệu được xử lý và bàn giao sau 1 ngày.

A.Tài

Comments

comments