Ngày 05/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Thọ(0949877688). Loại thiết bị: WD 3.5” dung lượng 500GB. tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Thọ(0949877688). Loại thiết bị: WD 3.5” dung lượng 500GB. tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

A.Thọ

Ngày 05/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Thọ(0949877688). Loại thiết bị: WD 3.5” dung lượng 500GB. tình trạng: Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.
Rate this post

Comments

comments