Ngày 05/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hưng( 0902229599). Loại thiết bị: Toshiba, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hưng( 0902229599). Loại thiết bị: Toshiba, dung lượng 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A. Hưng

Comments

comments