Ngày 05/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Tấn (0943246111). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi mạch+ Bad.

Cường Mạnh

Ngày 05/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Tấn (0943246111). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi mạch+ Bad.

A.Tấn

Ngày 05/9/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Tấn (0943246111). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi mạch+ Bad.
Rate this post

Comments

comments