Ngày 05/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Lâm (099386868x). Loại thiết bị: ổ cưng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Bad nặng.

Cường Mạnh

Ngày 05/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Lâm (099386868x). Loại thiết bị: ổ cưng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Bad nặng.

A lầm

Ngày 05/9/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a.Lâm (099386868x). Loại thiết bị: ổ cưng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Bad nặng.
Rate this post

Comments

comments