Ngày 06/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương( 0996285419). Loại thiết bị: Samsung 80Gb. Tình trạng: Hỏng cơ. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Phương( 0996285419). Loại thiết bị: Samsung 80Gb. Tình trạng: Hỏng cơ. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.

ChịP

Comments

comments