Ngày 06/06/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trung(0983257025). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 320GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/06/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trung(0983257025). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 320GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng. Sau 1 ngày xử lí, dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao cho KH.

Nghệ An

 

Ngày 06/06/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Trung(0983257025). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 320GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments