Ngày 06/08/2014, cứu DL thành công cho anh Bộ(0987…287). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/08/2014, cứu DL thành công cho anh Bộ(0987…287). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Bad sector.

20140806_135642

Comments

comments