Ngày 06/08/2014, cứu DL thành công cho chú Hùng(0903…314). Loại thiết bị: 2.5WD 500GB. Tình trạng: Yêu cầu Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/08/2014, cứu DL thành công cho chú Hùng(0903…314). Loại thiết bị: 2.5WD 500GB. Tình trạng: Yêu cầu Format.

20140806_115204

Ngày 06/08/2014, cứu DL thành công cho chú Hùng(0903…314). Loại thiết bị: 2.5WD 500GB. Tình trạng: Yêu cầu Format.
Rate this post

Comments

comments