Ngày 06/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Hải ( 0912746388). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Format nhầm mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Hải ( 0912746388). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Format nhầm mất dữ liệu.

Chị Thảo

Ngày 06/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Hải ( 0912746388). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 1TB. Tình trạng: Format nhầm mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments