Ngày 06/09/2014, cứu DL thành công cho chị Hoài Anh(0936…869). Loại thiết bị: Tosiba 2T. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/09/2014, cứu DL thành công cho chị Hoài Anh(0936…869). Loại thiết bị: Tosiba 2T. Tình trạng: không nhận.

WP_20140908_004

Comments

comments