Ngày 06/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Giang (0915 021 187). Loại thiết bị: WD 500GB. Tình trạng:Lỗi cơ

Cường Mạnh

WP_20141006_003

Comments

comments