Ngày 06/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Sơn (01688 865 822). Loại thiết bị: HITACHI 500GB. Tình trạng: Bad

Cường Mạnh

WP_20141006_005WP_20141006_004

Ngày 06/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Sơn (01688 865 822). Loại thiết bị: HITACHI 500GB. Tình trạng: Bad
Rate this post

Comments

comments