Ngày 06/10/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Hoàng (0914 322 007). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Cháy mạch

Cường Mạnh

WP_20141006_004

Comments

comments