Ngày 06/11/2014, cứu DL thành công cho A Hoàn (0968845666). Loại thiết bị: Laptop Sonyvaio. Tình trạng: Format – Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.

Tuấn Đỗ Anh

A Hoan 0968845666Ngày 06/11/2014, cứu DL thành công cho A Hoàn (0968845666). Loại thiết bị: Laptop Sonyvaio. Tình trạng: Format – Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.

Ngày 06/11/2014, cứu DL thành công cho A Hoàn (0968845666). Loại thiết bị: Laptop Sonyvaio. Tình trạng: Format – Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.
Rate this post

Comments

comments