Ngày 06/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Đức( 0903252059). Loại thiết bị: Laptop Sony, HDD dung lượng 120GB. Tình trạng: Gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Đức( 0903252059). Loại thiết bị: Laptop Sony, HDD dung lượng 120GB. Tình trạng: Gộp ổ.

20140710_134433

Ngày 06/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Đức( 0903252059). Loại thiết bị: Laptop Sony, HDD dung lượng 120GB. Tình trạng: Gộp ổ.
Rate this post

Comments

comments