Ngày 06/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiển(0914 26..88). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiển(0914 26..88). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A. Hiển

Ngày 06/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiển(0914 26..88). Loại thiết bị: WD 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments